Ozon Techniek Tank-O3 Contact

 

E-Cell

 

Ozon techniek

Het CWR System maakt door middel van de E-Cell, die een minimale hoeveelheid zuurstofradicalen produceert, het water kiemvrij. Het is, toegepast in een reguliere setting, géén waterzuiveringsinstallatie. 
Het systeem is weliswaar perfect in staat om kleine hoeveelheden verontreinigd water te zuiveren, afhankelijk van de verontreinigingsgraad van het water zal dit een kortere of een langere bewerking met de E-Cell vragen.
Daarom is het CWR-System voornamelijk gebaseerd op het gebruik van normaal schoon drinkwater. Het systeem houdt zowel waterleidingen en waterreservoirs volledig vrij van biofilm, algen, bacteriën, virussen en kiemen en is daarom het beste preventief inzetbaar. Het CWR-System houdt niet alleen het water in leiding- en tanksystemen volledig vrij van micro-organismen, het werkt door zijn gasvorm ook in de  luchtruimte boven het water in bijvoorbeeld watertanks. Daarmee is dit systeem het toppunt van water(tank)hygiëne.
De verschillende toepassingsmogelijkheden:

- Industriële- en inbouwtoepassingen.
Vooral omdat het CWR System bijzonder geschikt is voor (relatief) kleine toepassingen wordt het vaak ingezet in de medische sector.
Denk hierbij vooral aan ziekenhuizen, zorginstellingen en
tandartspraktijken. Maar ook in produktieprocessen is het CWR System goed inzetbaar.   
- In de levensmiddelenindustrie en bij veeteelt wordt het systeem
ook al toegepast. En ook bij drinkwatervoorzieningen van huisdieren wordt het CWR Systeem met succes toegepast.
- Waterkoelers, ijsmachines en drankenautomaten.
Zeker op warmere dagen ligt bij dit soort apparatuur het gevaar van onder andere de legionellabacterie op de loer. Het CWR System houdt zowel het waterreservoir als de leidingen en tappunten volledig vrij van dit soort micro-organismen en andere 
verontreinigingen.
- Wateropslagtanks in boten, campers, caravans, bussen en 
vrachtauto's.
Of u nu als toerist of professioneel onderweg bent, schoon water is een essentieel onderdeel van uw uitrusting c.q. levensmiddelenvoorraad. Het levert een belangrijke bijdrage aan uw reiscomfort en is dus een essentiële levensvoorwaarde. 
- Aquaria en vijvers.
Het CWR-System houdt aquaria en vijvers schoon en genereert 
extra zuurstof in het water. Op die manier creëert u een perfecte  
leefomgeving voor uw vissen en planten.

Links naar:

Technische gegevens

Wat is ozon, wat zijn zuurstofradicalen?

Wat is legionella?