CWR Systemen
Ozon Techniek Tank-O3 Contact

 

Spacezo3ne

Sterizo3ne

Sterizo3ne "in bedrijf"

 

 

 

CWR Systems B.V. is leverancier voor 3 ozon systemen, te weten:
- CWR Systems Water
- CWR Systems Waterpen

CWR Systems AIR

Naast het CWR System Water hebben we ook het CWR System Air. Met inzet van diverse toepassingen van het CWR System kunnen we o.a. perslucht, maar ook onze omgevingslucht behandelen en zuiveren.
PERSLUCHT

Door gelijke inzet van de E-Cell of de ZR Drukfles zoals bij water, kunnen we lucht in leidingen en in luchtkamers of luchtcylinders identiek behandelen. Ook hier geldt dat we onder invloed van zuurstofradicalen de lucht zuiveren en ontdoen van virussen, schimmels, bacteriën etc. maar tevens de wanden van de luchtleidingen en luchtkamers of luchtcylinders biofilmvrij houden!
OMGEVINGSLUCHT
SPACEZO3NE: Door inzet van de SpaceZo3ne, een klein overal te plaatsen apparaatje waarmee zuurstofradicalen worden aangemaakt, kunnen we ruimten tot max. 100 m³ ontdoen van onaangename geurtjes en kunnen we de aanwezige lucht behandelen om deze te zuiveren en bacterievrij te maken.
STERIZO3NE: Voor puur specialistisch werk, denk hierbij voornamelijk aan de medische wereld, is de SteriZo3ne ontwikkeld.
Het inzetten van beide genoemde apparaten dient te geschieden onder de volgende voorwaarden:
- voor het goede functioneren van beide apparaten geldt dat ze
altijd voldoende gevuld moeten zijn met gedestilleerd water.
Dit voorkomt daarbij onnodige slijtage van de E-Cell. Indien de E-Cell niet onder water staat, stopt het systeem automatisch en worden er dus geen zuurstofradicalen meer aangemaakt
- er mag zich niemand in de te behandelen ruimte bevinden, ook geen huisdieren!
- voor een optimale werking dient de ruimte zo goed mogelijk te worden afgesloten
- de SpaceZo3ne of de SteriZo3ne worden een bepaalde tijd aaneen of voor kortere periodes ingeschakeld, dit kan onbeperkt herhaald worden
- na afloop van de inzet van de apparatuur dient de behandelde ruimte goed te worden geventileerd om eventueel nog aanwezige zuurstofradicalen te verwijderen
- middels inzet van een tijdschakelaar kan men de apparatuur, minimaal 2 uur voordat de ruimte weer in gebruik wordt genomen, automatisch laten uitschakelen, waardoor eventueel nog aanwezige zuurstofradicalen reeds verdwenen zullen zijn
- alleen het ingebouwde ventilatortje van de SpaceZo3ne en de SteriZo3ne maakt een klein beetje geluid, het systeem zelf is geluidloos.
De SpaceZo3ne en de SteriZo3ne maken zuurstofradicalen aan in kleine hoeveelheden. De zuurstofradicalen worden door middel van een ingebouwd ventilatortje in de ruimte of andere toepassing verspreid. Daardoor worden vervelende en kwalijke geurtjes verdreven en werkt de SpaceZo3ne als een uitstekende "geurvreter". De SteriZo3ne wordt ingezet voor purificatie in medische toepassingen.
Een bijkomend en enorm prettig aspect van zuurstofradicalen is, dat het naast het verdrijven van geurtjes ook schadelijke virussen, bacteriën etc. niet alleen uit de lucht verwijderd, maar de zuurstofradicalen dringen ook door in al uw meubilair, de vloerbedekking, wandkleden, plafonds etc.
Mogelijke haarden die allergieën kunnen veroorzaken worden door inzet van zuurstofradicalen volledig geëlimineerd!
< terug <