Ozon Techniek Tank-O3 Contact

CWR Systems B.V. bestaat sinds augustus 2007 en richt zich voornamelijk op ozon-techniek op basis van elektrolyse om water en lucht 'kiem- en bacterievrij' te houden. 
Door de bijzonder complexe en achterhaalde regelgeving in Nederland blìjft het voor ons zeer moeilijk een goede positie in de markt te verwerven in ozon-techniek. Maar we zitten niet stil, inmiddels doen we nogal wat meer
…….. 

Naast een aantal industriële klanten zijn wij sinds april 2017
"aan de markt" met het Tank-O3 systeem wat bestemd is voor de particuliere markt. Als er iets moeilijk is dan is het wel een positie te verwerven in de consumentenmarkt. Hierbij spelen bekendheid en consumentenvertrouwen een grote rol.
Dit is alleen te verwezenlijken door een grote persoonlijke inzet of door dure commerciële campagnes. Wij kiezen hierbij bewust voor de persoonlijke benadering omdat ons, omdat wij een klein bedrijf zijn, simpelweg het geld ontbreekt om via advertising de markt te bewerken. Wij werken aan onze naamsbekendheid door het aanwezig zijn op aan ons product gerelateerde beurzen en huisbeurzen van onze relaties.